Werkwijze

Elke opdracht wordt voorafgegaan door een (vrijblijvend) intakegesprek op een door u gewenste locatie. Na dit oriënterend gesprek volgt, indien gewenst, een offerte met een plan van aanpak en in de meeste gevallen een op maat gemaakte calculatie van de te verwachten onderzoekskosten.

De opdrachten worden uitgevoerd· in overleg met de opdrachtgever. Zodra zich zaken voordoen die buiten de afspraken vallen zullen deze, voordat ze uitgevoerd worden, eerst met de opdrachtgever besproken worden.

In ons onderzoek kunnen we gebruik maken van diverse technieken, van interviews tot het plaatsen van verborgen camera’s. Meestal gecombineerd met observatie, getuigenverklaringen en een confronterend gesprek.  In overleg bepalen we de doelen van een onderzoek.

Onze bevindingen worden uiteindelijk vastgelegd in een eindrapport, dat volgens de wettelijke normen en binnen de wettelijke kaders wordt samengesteld.

Dit gebeurt zodanig dat onze rapportage als wettig bewijs kan worden gebruikt in een eventueel strafrechtelijk onderzoek of civiele procedure.

Tijdens al onze bedrijfsrecherche onderzoeken wordt u door uw vaste contactpersoon gedurende het gehele onderzoek op de hoogte gehouden van de voortgang en kosten.

Al onze onderzoeken worden verricht binnen de wettelijke kaders en met inachtneming van de privacygedragscode particuliere recherchebureaus en het college bescherming persoonsgegevens.

Voor de advocatuur kunnen wij (strafrecht) dossiers analyseren en schematisch in kaart brengen, zodat de advocaat een meer tijd en kostenbesparende strategie kan volgen voor zijn cliënt.

Voor bedrijven zijn wij de partner bij o.a. de aanpak van fraudes, oplichting, interne diefstallen, afpersing, inzet heimelijk cameratoezicht, schending concurrentiebeding en verzekeringsfraudes.  Ook kunnen wij voor bedrijven nieuw personeel screenen.

Als particulier kunt u ons bedrijf inschakelen als u van mening bent dat een privé detective voor u onregelmatigheden of misstanden inzichtelijk dient te maken. Wij hebben ruime ervaring om bewijs te leveren binnen overspel, alimentatie en bedrog onderzoeken.