Vermiste personen

Recherchebureau Mink besteedt veel tijd en aandacht aan de opsporing van vermiste personen.  Hierdoor heeft ons bureau veel expertise in dit onderdeel van het recherchevak. Als een dierbare plotseling verdwijnt, dan lijkt het alsof de wereld ophoudt te bestaan. Wie achterblijft, weet zich geen raad met de knagende onzekerheid over iemands verblijfplaats. Leeft mijn kind!!  Waar is mijn kind?  Of waar is mijn partner ? Wat is er gebeurd? Maar ook wat kan ik doen om hem of haar terug te vinden… Woorden schieten te kort om de angst en verdriet van de naaste familie te beschrijven.

Wij helpen u graag met de zoektocht naar een bepaald persoon op basis van een persoonlijk gesprek.

Ook kunnen wij een belangrijke rol spelen als intermediair tussen u en politie en justitie.

Het is namelijk zo dat er veel regels zijn waar de politie zich aan dient te houden zodra er sprake is van een vermissing. Zo zal bij een meerderjarige eerst moeten blijken dat de verdwijning niet vrijwillig is voordat de politie gericht actie kan ondernemen. Dit kweekt bij achterblijvers veel onbegrip.

Bij minderjarigen ligt dit iets anders.

Elke dag raken in Nederland kinderen vermist. De meeste kinderen lopen weg en worden na kortere of langere tijd levend teruggevonden. Elk vermist kind loopt risico, en daarom vraagt de politie op allerlei manieren aandacht voor hun verdwijning. Ouders en naasten van de vermiste minderjarige vinden desondanks vaak dat politie en justitie in die fase te weinig doen om hun kind daadwerkelijk op te sporen en terug te brengen.

Recherchebureau Mink onderneemt in dergelijke gevallen wel direct actie. Wij verzamelen gegevens en gaan via de ons bekende kanalen direct op zoek naar aanwijzingen waar uw kind zou kunnen verblijven. Voor ons geldt hierin het motto: “iedere seconde telt”.

Enkele keren per jaar komt een kind in levensgevaar. Vaak gaat het om kinderen die ontvoerd zijn door een onbekende dader. Seksueel misbruik van het kind is meestal de reden achter een dergelijke ontvoering, en het risico bestaat dat het kind uit angst voor ontdekking om het leven wordt gebracht. In dat geval zet de politie AMBER Alert in.

Voor meer informatie met betrekking tot vermiste personen kunt u contact opnemen via het contactformulier.