Tarieven

De kosten voor het inhuren van een privé detective variëren, aangezien de werkzaamheden erg divers zijn en qua intensiteit verschillen.

Een rechercheonderzoek is maatwerk en onze prijsopgave dus ook. Op basis van onze ervaring zijn wij goed in staat een redelijke tijdsbesteding in te schatten en een prijsindicatie voor een onderzoek af te geven, maar dat biedt geen garantie dat de werkelijke kosten lager of hoger kunnen uitvallen.

Vanzelfsprekend maken wij met u heldere afspraken over meer- of minderkosten en is er regelmatig contact om budgetoverschrijding te voorkomen.

 

 

De privé detective kosten zullen ook afhangen van het soort apparatuur dat er eventueel wordt ingezet. Als er bijvoorbeeld een complex systeem aan verborgen camera’s geïnstalleerd moet worden, zullen de kosten hoger zijn dan wanneer er alleen foto’s worden genomen.

Het aantal uren dat in een zaak gestoken wordt is natuurlijk helemaal afhankelijk van de zaak. Omdat elke zaak anders is, is het slechts mogelijk om na het oriënterende gesprek een kostenindicatie te geven voor het inhuren van een privé detective. Het oriënterende gesprek is kosteloos.

Recherchebureau Mink streeft ernaar de kosten voor u zo laag mogelijk te houden.