Bedrijfsdiefstal

Foto 7 website

Bedrijfsdiefstal en verduistering zijn niet de hoogst geprioriteerde zaken binnen politie Nederland. De door u gedane aangifte van deze strafbare feiten zal nog wel opgenomen worden door een medewerker van de politie maar het zal in heel veel gevallen niet gaan leiden tot een uitgebreid vervolgonderzoek.

Vervelend is het vooral dat de dader(s) van dergelijke feiten dit ook weten. Ongestoord kunnen zij hierdoor hun gang gaan. Pas als het extreem uit de hand gaat lopen in een bepaald bedrijf is er een kans dat er binnen de betreffende politieregio een onderzoek wordt opgestart.

Zo kan het dus voorkomen dat het enige tijd duurt voordat de politie binnen uw bedrijf een onderzoek start naar dit strafbare feit. Met alle gevolgen van dien. De onrust die hierdoor binnen het bedrijf ontstaat kent zijn weerga niet. Personeel kijkt elkaar argwanend aan. Niemand wordt meer vertrouwd. De gemoedelijke gezellige sfeer is abrupt verdwenen. Natuurlijk werkt dat door in de prestaties op de werkvloer en in het contact met de klant. En ook dát heeft weer een negatieve invloed op het rendement. Daarnaast loopt u gevaar voor imago schade. Diefstal en/of verduistering in dienstbetrekking kan uw bedrijfsproces ernstig verstoren.

Als werkgever heb je het volste vertrouwen in je medewerkers, maar wat doe je als dit vertrouwen wordt geschaad?

Dan laat je zelf een onderzoek verrichten naar deze bedrijfsdiefstal. Recherchebureau Mink is gespecialiseerd in het onderzoeken van bedrijfsdiefstallen en verduisteringszaken.

Het doel van het onderzoek naar de bedrijfsdiefstal is naast het ontmaskeren van de dader(s) ook het zo snel mogelijk opsporen en terughalen van het gestolen goed. Na het opstellen van het plan van aanpak en het bepalen van de onderzoekmethoden zullen we direct overgaan tot actie. Direct betrokkenen en medewerkers bij de plaats delict zullen door ons worden gehoord. Ook kunnen gesprekken met de plaatselijke politie onderdeel uitmaken van het onderzoek naar de bedrijfsdiefstal. Indien sprake is van bedrijfsdiefstal zal op de plaats delict een onderzoek ingesteld worden. De werkwijze van de daders zal worden onderzocht en uiteraard worden sporen veiliggesteld om ervoor te zorgen dat er geen bewijsmateriaal verloren gaat. Bij de onderzoeken naar bedrijfsdiefstal kan er onder andere gebruik gemaakt worden van verborgen camera’s.

Recherchebureau Mink zal er alles aan doen om met succes de daders van de diefstal cq verduistering te ontmaskeren. Uiteraard is het daarna aan de opdrachtgever te bepalen wat er met de onderzoeksresultaten wordt gedaan.